EMR17#

מהי מטרת אתגר ה-Eagle Manager ? ה-EM קיים שנים ספורות, אין צורך להיכנס לפרטי האתגר כדי להבין שעיקרו לעודד את המנהלים לבסס עסק יציב, ומסיבה
קרא עוד